©2014-2020, HUYỆN ỦY HUYỆN SA PA
Địa chỉ: huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 020.3828665 - Fax: 020.3828667
Email: contact-stttt@laocai.gov.vn Lịch công tác